Din webbläsare stöds inte!

Uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

×

Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Övergång till IoT för byggnader
Med innovativa produkter

Internet of Things för byggnader (BIoT) på ett nytt sätt

Anslutbarhet har alltid varit en nyckelegenskap hos våra produkter. Med Belimos IoT-förberedda produkter och deras värdefulla data kan kunderna:

 • ansluta fältenheter till vanliga protokoll för fastighetsautomation­ och parallellt med moderna IoT-plattformar i fastigheten;
 • dra nytta av kraften hos ett uppkopplat digitalt ekosystem;
 • få full kontroll över sina data;
 • implementera effektiva strategier för optimering och energibesparing i fastigheter;
 • sänka installations- och underhållskostnader.

Att erbjuda ännu bättre produkter med rätt digital anslutning är vårt fokus idag och i framtiden. 

Vårt IoT-produktsortiment

Belimos digitala ekosystem

Belimo IoT-enheternas ekosystem möjliggör flexibel systemintegration via alla vanliga kommunikationsprotokoll­ för fastighetsautomation ­(BACnet,Modbus, ­Belimo ­MP-Bus) och BIoT-plattformar. ­Även ­med­ konventionell styrning med hjälp av analoga positionssignaler kan busskommunikationen ­användas ­för ­att ­övervaka­ och ­förbikoppla. 

Med hjälp av den extra  IoT-anslutningen kan byggnader enklare optimeras, förvaltas­ och ­underhållas. Våra kunder kan ansluta till, övervaka och styra sina enheter utan extrakostnader – den här anslutbarheten ingår helt enkelt i våra IoT-produkter. Optimering i­ ­Belimos ­digitala ekosystem ­utnyttjar ­energipotentialen ­och tillhandahåller de rekommenderade ­inställningarna för effektiv ­drift för att förbättra systemets prestanda och stabilitet.­

Du kan lita på våra principer

Vi är en trovärdig, fokuserad och engagerad leverantör av styrkomponenter. Vi förstår vikten av en öppen och smidig integrering av våra produkter i kundernas lösningar och de här principerna återspeglas  i våra IoT-produktserier. Våra kunder äger all data i sina enheter och kan analysera, använda och ta bort information som de vill. Därför erbjuder vi en öppen klient-API till alla användare som auktoriserats av kunden.

Våra principer när det gäller IoT:

 • 1. Affärsmodell
 • 2. Ledande på marknaden
 • 3. Data
 • 4. Klient-API
1. Affärsmodell

 ”Belimo tillverkar enheter.”

2. Ledande på marknaden

”Belimo är beslutna att bli ledande på marknaden när det gäller IoT-aktiverade fältenheter även om det är svårt att förutsäga när IoT kommer att slå igenom på allvar.”

3. Data

"Data som samlas in av Belimo-enheter är värdefulla. Att göra data enkelt åtkomlig för auktoriserade användare är ett av huvudsyftena med Belimos IoT-strategi."

4. Klient-API

”Belimo tillhandahåller en öppen API till alla användare som auktoriseras av enhetens ägare för tillgång till enhetsdata.”

 • 5. Mer effektivitet med digitala tjänster
 • 6. Inga kostnader
 • 7. Säkerhet
 • 8. Dataskydd
5. Mer effektivitet med digitala tjänster

"Applikationer som har utvecklats av Belimo används för att förenkla planering, igångkörning och underhåll av enheter, göra systemintegrerare och OEM mer effektiva och göra det möjligt för dem att erbjuda unika produkter."

6. Inga kostnader

”Belimos klient-API är gratis för alla användare som är auktoriserade av enhetens ägare.”

7. Säkerhet

"Belimos högsta prioritet är att skydda kundernas data. Våra IoT-anslutna produkter är konstruerade med IT-standarder för säkerhetsprotokoll som granskas regelbundet.”

8. Dataskydd

”Att säkerställa kundernas dataskydd är viktigt för Belimo. Endast användare som är auktoriserade av enhetens ägare har tillgång till enhetsdata. Belimo får använda data för internt bruk, till exempel statistik för att förbättra sitt produktutbud."

Ett bra digitalt samarbete

Våra IoT-enheter är bra ”lagkamrater” i ett styr- och övervakningssystem eller en modern BIoT-lösning. De viktiga anslutningsfunktionerna i varje produkt har utvecklats med en särskild applikation i åtanke; för mätning, fjärrstyrning och underhåll. Det som särskiljer våra enheter är det integrerade IoT-ekosystemet som effektivt ansluter den virtuella digitala världen till verkligheten.

Lär dig mer om igångkörning via molnet med Joe

Den mest tidskrävande delen av installationen är igångkörningen där man försöker få flera enheter från olika tillverkare att fungera tillsammans. Igångkörning via molnet öppnar upp nya möjligheter för snabb parameterinställning och igångkörning samt felsökning och övervakning efter installation.

Gå med i Belimos växande utvecklargrupp

Är du redo att börja utveckla din nya applikation?

Med Belimo Developer Space kan du utveckla din applikation genom att visualisera och optimera dina Belimo-enheters position, simulering och underhåll som om de fanns i en riktig byggnad, och dela informationen med kollegor och andra.

Säkerhet och dataskydd

Fastigheters IoT-anslutning gör våra värme-, ventilations- och luftbehandlingssystem smartare, men viktiga prestandadata måste vara säkra och skyddade. Därför skyddar Belimos IoT-ekosystem data och säkerställer enhetskommunikation via säkra anslutningar och korrekt hantering av användarbehörighet.

En annan central utmaning inom IoT är dataskydd – det vill säga vem som hanterar och har insyn i data. Belimo lagrar all systemdata i ett säkert förvar där endast behöriga användare har åtkomst till sina data. Detta konto ger även åtkomst till ett användarvänligt och anpassningsbart webbgränssnitt.

IoT-ekosystemsarkitektur

Belimos IoT-ekosystem garanterar högsta tillförlitlighet och effektivitet för uppkopplade Belimo-enheter och deras internetapplikationer. Säkra anslutningar möjliggör dataöverföring och åtkomst till och från huvudmolnet, enhetsdata och kontohantering. Varje registrerad enhet finns i molnet. Detta i kombination med säkra https-anslutningar gör kommunikationen säker. Belimo erbjuder olika molnanslutningstyper för sina produkter. Permanenta Ethernet anslutningar eller tillfälliga NFC-anslutningar via smartphone används för närvarande.

Molnbaserade affärsapplikationer

Ett kraftfullt och säkert API möjliggör för tredje parter att utveckla sina egna tjänster, så kallade tredjepartsapplikationer. Klient-API tillhandahåller kontohantering och läs-/skrivåtkomst till användarens enheter samt deras status och historisk data. API-dokumentationen och åtkomsttokens är tillgängliga för utvecklare som har godkänts av Belimo. Besök Belimo Developer Space.

Anslutningstyper

Belimos IoT-enheter har flera anslutningsmöjligheter till Belimos digitala ekosystem. Permanent Ethernet anslutning ger enheten permanent datautbyte och omedelbar fjärråtkomst från och till IoT-ekosystemet genom enhetens API. NFC- och APP-teknik möjliggör kortvarig datasynkronisering och tillfällig fjärråtkomst via smartphone till NFC-kompatibla enheter och från smartphonen till IoT-ekosystemet.

Frågor eller kommentarer?

Kontakta oss: info@belimo.se