Din webbläsare stöds inte!

Uppdatera din webbläsare för att webbplatsen ska visas korrekt. Uppdatera min webbläsare nu

×

Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Små enheter, stor inverkan.
Energieffektivitet ingår

Ledande energieffektivitet

Byggnader står för ca 40% av de globala koldioxidutsläppen. Den smarta regleringen av uppvärmning, kylning och ventilation har stor betydelse för energieffektiviteten i byggnader. Belimo sätter standarden för energieffektiva lösningar som till exempel ställdon med låg effektförbrukning, Belimo Energy Valve™ och kulventiler.
Med hjälp av optimerad och intelligent byggnadsstyrning kan vi skydda miljön och våra resurser på ett hållbart sätt. Minskad energiförbrukning i byggnader genom ökad energieffektivitet kommer att bidra avsevärt till att förhindra att temperaturerna globalt ökar.

Lär av Andy om ställdonens lägsta effektförbrukning

Belimos spjällställdon och ventiler förbrukar upp till 80% mindre energi jämfört med liknande produkter, tack vare den patenterade borstlösa likströmsmotorteknikens dynamiska detektering av hållkraft. Våra små enheter kommer att ha en stor inverkan på morgondagens hållbarhet. 

 

V�nligen acceptera preferenser-cookies f�r att se den h�r videon.

Ledande energieffektivitet med den avancerade vridspjällventilen

De avancerade vridspjällventilmonteringarna, som är speciellt utformade för HVAC-applikationer, erbjuder en intelligent, energieffektiv och tillförlitlig lösning för höga flöden med fokus på enkel installation, applikationsflexibilitet och livslängd.

Energibesparing som du kan se. Belimo Energy Valve™

Belimo Energy Valve™ ger en synlig energiövervakning samtidigt som ett högt delta T upprätthålls (differenstemperatur). Automatiska rapporter visar aktuella och historiska prestandadata och visar på ytterligare möjligheter till energibesparingar. Den är en tryckoberoende IoT-ventil, som använder avancerad molnbaserad analys för att använda sammanställda systemdata fullt ut och därmed spara pengar och säkerställa effektiv drift.

Lär av Jon: att lösa problemet med lågt delta T

 Delta T utgör temperaturskillnaden mellan tilloppsflödet och returflödet.Om ett värme- eller kylsystem drivs med för mycket vatten kan detta inte omvandlas till högre uppvärmnings- eller kylningskapacitet. Temperaturskillnaden mellan tilloppsflöde och returflöde är emellertid reducerad.Det så kallade låg delta T-syndromet inträffar. Detta påverkar effektiviteten i hela systemet och leder till extra energikrav för pumpen och generatorn. Möjliga orsaker till lågt delta T-problemet är driftrelaterad kontaminering av värmeväxlaren, felaktigt dimensionerade reglerventiler, utebliven hydraulisk balansering och differenstrycksvariationer.

V�nligen acceptera preferenser-cookies f�r att se den h�r videon.

Lär av Joerg: Hur energieffektiviteten ökas med Belimo Energy Valve

Belimo Energy Valve™ erbjuder många integrerade funktioner för att utföra optimering och göra HVAC-systemet effektivare. Lär dig mer om hur termisk energi reduceras genom bättre läckage och tryckoberoende flödesstyrning.
 

V�nligen acceptera preferenser-cookies f�r att se den h�r videon.

Effektiv på alla sätt

Vår unika självrengörande och bubbeltäta ventilteknik förhindrar cirkulationsförluster i vattenburna värmesystem och har en avgörande betydelse när det gäller att minska energiförluster.

V�nligen acceptera preferenser-cookies f�r att se den h�r videon.