ZNV (samlingsdokument)

Montagesatser ZNV-001... ZNV-050

Instruktionerna (2 MB) innehåller information om vilka ventiltyper, från valt fabrikat, som kan motoriseras med ventilmotor NV.. Utöver ventilertypernas anslutningsstorlek och max mediumtemperatur beskrivs inställningen av NV.. motorns DIP switchar.

Som standard levereras ventilmotor NV med påmonterad kort konsol (UNV-002). I utförande ”..-R” är den påmonterade konsolen lång (UNV-010)

För mer information om NV.. motorerna se även fliken lyftande motorer 20 mm.

Dokumentation