ZAV (samlingsdokument)

Montagesatser ZAV för ventiler 40 mm

Instruktionerna innehåller information om vilka ventiltyper, från valt fabrikat, som kan motoriseras med ventilmotor AV..-R Utöver ventilertypernas anslutningsstorlek och max mediumtemperatur beskrivs inställningen av AV..-R-motorns DIP switchar.

Som standard levereras ventilmotor AV med påmonterad konsol

För mer information om AV.. motorerna se även fliken lyftande motorer 40 mm.

Dokumentation