VRD3

Universalregulator VAV (OEM)

Vidareutveckling av VRD2

Nytt mätelement med mycket lågt genomflöde borgar för ännu längre livslängd utan offset.

Tillfälligt datablad på engelska (ca 1,5 Mb) – under kapitel 9.3 Äldre VAV finns datablad för VRD2 på svenska som har samma elektriska och mekaniska egenskaper

VRD3 tillhandahålls endast fabriksmonterat och kalibrerat av Bevent-Rasch AB

Dokumentation