UK24LON

Gateway MP/LonWorks(R)

Används för att ansluta Belimo-motorer i utförande -MFT(2) till ett LonWorks(R)-nätverk.

Motorernas tillstånd kan övervakas och styras enligt standard funktionsprofil 8110.

UK24LON övervakar dessutom kommunikationen inom MP-nätet.

– enkel adressering av motorer (inga tools)
– lätt att växla motorer utan avbrott i LonWorks(R)-nätet
– möjlighet att testköra anslutna motorer
– störningslarm från varje motor kan visas i display

(datablad på engelska)

Dokumentation