SVC24A-SZ-TPC

20 mm, 1 500 N, 35 s, 24 V, 0..10 V, till Belimo-ventiler

Ventilställdon passande Belimo sätesventiler med automatisk anpassning av lyfthöjd.

– Kontinuerlig styrsignal 0,5-10V
– Gångtid 35 sekunder
– Temporär eller permanent manuell inställning av läge
– Automatisk anpassning av styrsignal / lyfthöjd

Tillbehör S2A-H med 2 st. inbyggda 1p2v hjälpbrytare

Dokumentation