SM24A-LON

20 Nm, 24 V, LON

Utförande -LON innehåller NOD för direkt anslutning till ett LonWorks(R)-nät.

– LonMark(R) certifierad
– enkelt montage
– tystgående
– funktionsprofil 8110
– enkel mekanisk begränsning av vridområde

(datablad på engelska)

Ersätter AM24-LON

Dokumentation