S2A-F

Kontaktmodul

Modul med två inbyggda hjälpbrytare passande LF, NF..A, SF..A samt säkerhetsställdon typ BLF och BF

Modulen är avsedd att användas vid särskilda fall och för eftermontering. Ställdon ur serie NF..A och SF..A kan alla fås i utförande -S2 med motsvarande kontakter inbyggda och kopplade till egen anslutningskabel.

Säkerhetsställdon för brandskydd har inbyggda hjälpbrytare som standard.

Genom att ansluta hjälpbrytare till övervakningspanel eller styrsystem kan ställdonets läge indikeras.

Hjälpbrytare kan även användas för att koppla in eller ur elektriska apparater vid valt ställdonsläge (observera effektdata)

Dokumentation