S..A

Hjälpbrytarmodul

Modul med en eller två inbyggda hjälpbrytare passande LM..A, NM..A, SM..A, GM..A.

Hjälpbrytare används för att koppla in eller ur elektriska apparater vid valt ställdonsläge.

Genom att ansluta hjälpbrytare till övervakningspanel eller styrsystem kan ställdonets läge indikeras.

Dokumentation