R305K – R348

3 port reglerkulventil DN15-50

En verkligt sinnrik idé som blivit en uppskattad produkt från Belimo.

Reglerkulventilen från Belimo är helt bubbeltät i stängt läge. Den har samma flödeskarakteristik som sätesventilen (flödesväg A-AB) och passar därför utmärkt för att styra flödet i värme- och ventilationsanläggningar.

Dessutom finns flera olika Kvs-värden i samma anslutningsstorlek att välja mellan. Det är enklare då samma rördimension kan väljas för flera förbrukare.

– enkel att montera
– hög reglernoggrannhet med Belimo-motor
– ställdonet kan monteras i fyra lägen

Dokumentation