R215 – R250

2 port avstängningskulventil DN15-50

Den klassiska kulventilen från Belimo som är helt bubbeltät i stängt läge.

För avstängning används från och med mars 2012 i stället reglerkulventil som också är bubbeltät i stängt läge

Dokumentation