R205K – R249

2 port reglerkulventil DN15-50

Tidigare sortiment av den uppskattade reglerkulventilen med Belimo:s patenterade karakteristikbricka.

Skifte av sortiementet görs löpande med start mars 2012

Dokumentation