Plug-in 8110 Sensor

Tilläggsprogram LonMaker(R)

När du ansluter en eller flera MFT2-motorer till Noden UK24LON kan du med detta insticksprogram enkelt göra en rad logiska förändringar.

Till alla MFT2-motorer kan nämligen en passiv eller aktiv givare anslutas. Motorn omvandlar den analoga mätsignalen till ett digitalt värde som överförs över MP-nätverket.

Detta insticksprogram gör det möjligt att göra om det digitala råvärdet till ett fysiskt representationsvärde färdigt att överföra till Snvt i ett LonWork(R)-nät.

Du kan dessutom ställa in
– kopplingsdifferenser och punkter för stater, vakter mm
– göra om karakteristiken för en givare
– göra om ett analogt mätvärde till on/off-funktion

När du beställt MFT2 motorer och UK24LON tillhandahåller vi denna mjukvara utan extra kostnad.

(datablad på engelska)

Dokumentation