NRF24A

10 Nm, 24 V tvåläges med nödfunktion (energilöst stängd)

Ställdon med nödfunktion passande ventiler typ R..

I utförande utan tilläggsbeteckningen -O styrs ventilen till stängt läge vid nödfunktion

– enkelt montage i fyra valfria lägen
– temporär eller permanent manuell inställning av ventilläge

Ersätter kombinationer av ställdon och monteringssats: LF/WLF samt AFR/WAFR

Dokumentation