NRF24A-O

10 Nm, 24 V tvåläges med nödfunktion (energilöst öppen)

Ställdon med nödfunktion passande ventiler typ R..

I utförande -O styrs ventilen till öppet läge vid nödfunktion

– enkelt montage i fyra valfria lägen
– temporär eller permanent manuell inställning av ventilläge

Ersätter kombinationer av ställdon och monteringssats: LF/WLF samt AFR/WAFR

Dokumentation