NR230-3

10Nm, 230V, 2-läges / 3-punkts motor för serie R.

Enkel ventilmotor med passar samtliga anslutningsstorlekar ur sortiment R..

Styrs med tvåläges (öppet/stängd) eller trepunkts (öka/minska) 230V signal.

(Levereras med tilläggsbeteckningen -W sedan 2002.)

– enkelt montage på ventil
– möjlighet till permanent manuell inställning

Dokumentation