NMV-D2M

Kompaktregulator VAV

Kompaktregulator NMV-D2(M) består av en mycket noggrann VAV regulator och ett beprövat ställdon – i en enda kapsling.

Regulatorerna är anpassade efter varje fabrikants mätsystem. Därefter, monterade på respektive VAV-box, kalibreras de på fabrik för största mät- och reglernoggrannhet.

Förutom noggrannheten kännetecknas VAV-compact av det enkla utförandet och handhavandet.

Länken (pdf) innehåller komplett produkthäfte

Dokumentation