NMV-D3-RE2-SET

Kompaktregulator VAV, 10Nm, MP-bus (utbyte)

Komplett sats innehållande samtliga delar för utbyte av äldre VAV-styrutrustning.

Förutom nipplar, hylsor, skruvar, slangar och fästen, utgörs satsen av en kompaktregulator NMV-D2-MP, vilken består av en mycket noggrann VAV regulator och ett standard Belimo ställdon.

Regulatorerna är anpassade efter den medföljande mätstaven. När mätstaven kortats till rätt längd och monterats i kanalen fås utmärkt mät- och reglernoggrannhet.

Förutom noggrannheten kännetecknas VAV-Compact RetroFit av det enkla utförandet och handhavandet.

Möjlighet att direkt i enheten ansluta diagnosverktyg (exempelvis PC-Tool eller handenhet ZTH-VAV) för att ändra Vmin / Vmax samt utskrift av protokoll vid idrifttagning.

Om rumsregulator CR24.. anslutits kan diagnosverktyget anslutas där med automatisk uppkoppling till aktuell VAV-box.

Dokumentation