NMV-D2-MP

Kompaktregulator VAV, 10Nm, MP-bus

Allt i ett: Kompaktregulator NMV-D2-MP består av en mycket noggrann VAV regulator och ett standard Belimo ställdon.

Regulatorerna är anpassade efter varje fabrikants mätsystem. Därefter, monterade på respektive VAV-box, kalibreras de på fabrik för största mät- och reglernoggrannhet.

Förutom noggrannheten kännetecknas VAV-compact av det enkla utförandet och handhavandet.

Möjlighet att direkt i enheten ansluta diagnosverktyg (exempelvis PC-Tool) för att ändra Vmin / Vmax samt utskrift av protokoll vid idrifttagning.

Om rumsregulator CR24.. anslutits kan diagnosverktyget anslutas där med automatisk uppkoppling till aktuell VAV-box.

(Bilaga – pdf ca 4 Mb)

Dokumentation