NM24-SRS

8Nm, 24V, universalkoppling, kontinuerlig 0-10V (inställbart)

NM.. är tack vare sin styrka mycket lämplig att använda på exempelvis by-passpjäll i ventilationsaggregat samt forceringsspjäll.

I utförande -SR kan en standard 0-10V regulator användas för att styra spjället. Styrsignalens arbetsområde kan ställas in.

– enkelt montage
– tystgående
– frikopplingsknapp
– mekanisk inställning av min- och maxvinkel

Dokumentation