NM24-MFT2

8Nm, 24V, universalkoppling, kontinuerlig 0-10V/MFT

NM.. är tack vare sin styrka mycket lämplig att använda på exempelvis by-passpjäll i ventilationsaggregat samt forceringsspjäll.

Utförande MFT2 används då spjällmotorn ska anslutas till nod för styrning via nätverk. Alternativt kan en standard 0-10V regulator användas för att styra spjället.

– enkelt montage
– tystgående
– frikopplingsknapp
– mekanisk inställning av min- och maxvinkel
– automatisk anpassning av styrsignal och verkligt arbetsområde

Dokumentation