LR24

4Nm, 24V, 2-läges för R..

Kompakt motor för ventiler typ R.. upp till och med DN25 (välj annars NR..)

– enkelt montage i fyra valfria lägen
– styrs med en ledare eller växlande kontakt
– tystgående
– frikopplingsknapp för manuell inställning

Dokumentation