LM24A-LON

a. 5Nm, 24V, LON-styrd

Utförande -LON innehåller NOD för direkt anslutning till ett LonWorks(R)-nät.

– LonMark(R) certifierad
– enkelt montage
– tystgående
– funktionsprofil 8110
– enkel mekanisk begränsning av vridområde

(datablad på engelska)

Dokumentation