LHV-D2-MP

Kompaktregulator VAV, linjär 150 N, MP-bus

Allt i ett: Kompaktregulator LHV-D2-MP består av en mycket noggrann VAV regulator och ett standard linjärt Belimo ställdon.

Välj med 100, 200 eller 300 mm slaglängd

Regulatorerna är anpassade efter varje fabrikants mätsystem. Därefter, monterade på respektive VAV-box, kalibreras de på fabrik för största mät- och reglernoggrannhet.

Förutom noggrannheten kännetecknas VAV-compact av det enkla utförandet och handhavandet.

Möjlighet att direkt i enheten ansluta diagnosverktyg (exempelvis PC-Tool) för att ändra Vmin / Vmax samt utskrift av protokoll vid idrifttagning.

Om rumsregulator CR24.. anslutits kan diagnosverktyget anslutas där med automatisk uppkoppling till aktuell VAV-box.

(Bilaga – pdf ca 4 Mb)

Dokumentation