LF24-SR

4 Nm, 24 V, 0..10 V

LF är en kompakt spjällmotor speciellt lämplig för små friskluftspjäll där motorn styrs med inbyggd fjäder vid spänningsbortfall.

I utförande -SR kan en standard 0-10V regulator användas för att styra spjället.

– enkel att montera
– vändbar spjällaxelkoppling
– vändbar motor (funktionsriktning för drivmotor/fjäder)

Dokumentation