GM24A-SR

40 Nm, 24 V, 0..10 V

GM24A-SR är med 40 Nm den starkaste spjällmotorn från Belimo

I utförande -SR kan en standard 0-10V regulator användas för att styra spjället

– enkelt montage
– enkel elektrisk anslutning
– tystgående
– frikopplingsknapp

(Ersätter GM24-SR)

Dokumentation