Dimensionering H

Dimensioneringsdiagram sätesventiler

I diagramet är det enkelt att söka rätt ventil och tillhörande ställdon.

Du finner även maximalt differenstryck för varje ställdonstyp.

För exakta uppgifter om stängningstryck och differenstryck – se separat tabell

Dokumentation