CR24-B2

Rumsregulator med 2 utsignaler

Rumsregulator, med 2 st. utsignaler 0-10V och yttre inställningsmöjligheter, avsedd för VAV-compact och VAV-universal.

Utmärkande egenskaper är dess enkelhet, lätthanterlighet och goda funktion med VAV-reglering.

För mer information, vänd dig i första hand till en tillverkare av VAV-don.

(datablad på engelska)

Dokumentation