COU24A-MP

Fläktoptimiser

När VAV-Compact via MP-bus ansluts till Belimo Fläktoptimiser kan ytterligare minskning av energianvändningen göras.

Belimo Fläktoptimiser övervakar samtliga anslutna VAV-Compacter och anpassar fläktens kapacitet till det momentana behovet.

Till varje Fläktoptimiser kan upp till åtta VAV-Compacter anslutas. Tack vare möjlighet att sammakoppla flera Fläktoptimisers kan en installation med ett obegränsat antal VAV-Compacter övervakas och påverka fläktens kapacitet.

Belimo Fläktoptimiser ansluts direkt till fläktens varvtalsstyrning (frekvensomformare) och ersätter därmed funktionen av en separat reglerutrustning för ventilationssystemets tryckuppsättning.

Dokumentation