BLF24-SR

Godkänd säkerhetsmotor 24V, 0..10 V, 4Nm. För installationer med sprinkler

Fjäderåtergångsmotor BLF.. är avsedd för brand- och brand-/brandgasspjäll i luftbehandlingsanläggningar. Utförande med kontinuerligt reglerande funktion är speciellt anpassad för att användas i installationer tillsammans med exempelvis sprinkler – där brandsäkerhet och styr- och reglerfunktion ofta ska kombineras.

– Utförande 24V, steglös styrning 0-10 V
– Inbyggd fast hjälpkontakt 5°

Genom att vända dig till en svensk tillverkare av EU-godkända och P-märkta säkerhetsspjäll garanteras du en lösning som motsvarar både nya och äldre ställda krav på skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar

Förekommer även under beteckning BRL24 från Rasch AB

Se datablad (pdf) för utförlig specifikation. OBS: från och med 1 september 2012 är gångtiden 120 s vid motordrift. – Gäller även utförande RA / BRL.. (Rasch) och EK (Eko Vent)

Dokumentation