BLF24-SR-T

Godkänd säkerhetsmotor 24V, 0..10 V, 4Nm, med lös temp. säkring.

Fjäderåtergångsmotor BLF.. är avsedd för P- och CE-märkta brand- och brand-/brandgasspjäll i luftbehandlingsanläggningar.

– Godkänd när den fabriksmonterats på spjäll från Rasch AB eller EKOVENT AB
– Utförande 24V AC eller DC, steglös styrning 0-10 V
– Inbyggda fasta hjälpkontakter (5° / 80°)
– Föransluten extern kanaltemperatursäkring

Genom att välja P- och CE-märkta säkerhetsspjäll från tillverkare Rasch AB eller EKO Vent AB – garanteras en lösning som motsvarar både nya och äldre ställda krav på skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar

Se datablad (pdf) för utförlig specifikation.

Dokumentation