BLF230

Godkänd säkerhetsmotor 230V, 4Nm. För P- och CE-märkta brand/brandgasspjäll

Fjäderåtergångsmotor BLF.. är avsedd för P- och CE-märkta brand- och brand-/brandgasspjäll i luftbehandlingsanläggningar.

– Godkänd när den fabriksmonterats på spjäll från Rasch AB eller EKO Vent AB
– Utförande 230V AC
– Inbyggda fasta hjälpkontakter (5° / 80°)

Genom att välja P- och CE-märkta säkerhetsspjäll från tillverkare Rasch AB eller EKO Vent AB – garanteras en lösning som motsvarar både nya och äldre ställda krav på skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar

Se datablad (pdf) för utförlig specifikation.

Dokumentation