BKN230-24LON

Anslutningsnod för BF24TL

Tillsammans med typgodkända säkerställdon BF.. möjliggör BKN230-24LON en heldigital styr- och övervakning av varje säkerhetsspjäll.

BKN230-24LON är en LonMark(R)-certifierad produkt enligt funktionsprofil #11001 (FSDA). Vidare innehåller BKN…
– övervakning av digital säkerhetsmotor
– lokal test och larmfunktion av spjäll
– ansluning av exempelvis lokal brandtermostat
– adressering i LonWorks(R)-nätverk
– transformator (OBS matas med 230V AC)

Endast genom att vända dig till en tillverkare av typgodkända säkerhetsspjäll garanteras du en lösning som motsvarar ställda krav på skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar.

(datablad på engelska)

Dokumentation