BF24-TL

Digitalstyrd säkerhetsmotor brand

Baserad på våra typgodkända motorer för brand- och brand-/brandgasspjäll möjliggör denna motor tillsammans med anslutningsnoden BKN230-24LON en heldigital styr- och övervakning av varje säkerhetsspjäll.

Endast genom att vända dig till en tillverkare av typgodkända säkerhetsspjäll garanteras du en lösning som motsvarar ställda krav på skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar

(datablad på engelska)

Dokumentation