BF24-T

Godkänd säkerhetsmotor 24V, 15Nm, med lös temp. säkring. För P- och CE-märkta brand/brandgasspjäll

Fjäderåtergångsmotor BF.. är avsedd för P- och CE-märkta brand- och brand-/brandgasspjäll i luftbehandlingsanläggningar.

– Godkänd när den fabriksmonterats på spjäll från Rasch AB eller EKO Vent AB
– Utförande 24V AC / DC
– Inbyggda fasta hjälpkontakter (5° / 80°)
– 120 sek gångtid enligt EU-norm
– Föransluten extern kanaltemperatursäkring

Genom att välja P- och CE-märkta säkerhetsspjäll från tillverkare Rasch AB eller EKO Vent AB – garanteras en lösning som motsvarar både nya och äldre ställda krav på skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar

Se datablad (pdf) för utförlig specifikation. OBS: från och med 1 september 2012 är gångtiden 120 s vid motordrift. – Gäller även utförande RA (Rasch) och EK (Eko vent)

Dokumentation