AFR230

15Nm, 230V, med fjäder och universalkoppling

Utgått

AFR är en förenklad version av den välkända AF-motorn. Väl beprövad och tålig fjäderåtergångsmotor med samma växellåda, fjäder och elektronik som AF. Passar bl.a. större friskluftsspjäll där motorn styrs med inbyggd fjäder vid spänningsbortfall.

– enkel att montera
– vändbar spjällaxelkoppling för korta axlar
– vändbar motor (funktionsriktning för drivmotor/fjäder)

Förenklingar jämfört med AF:
– ingen vev för manuell inställning
– inga trycksaker (endast pdf)
– förenklad axelkoppling (vid korta axlar rekommenderas AF)

Dokumentation